Dochodowy Stadion Narodowy

http://www.bloombergbusinessweek.pl/artykul/1114109.html
Na początku czytamy: „To będzie pozytywna opowieść. Na pohybel – jakże licznym wtedy 
– malkontentom. W niedzielę miną 
dokładnie dwa lata od pierwszego 
gwizdka na Stadionie Narodowym, gdzie 
rozpoczęły się mistrzostwa Europy 
w piłce nożnej Polska – Ukraina 2012. Dziś największa polska arena sama 
już na siebie zarabia/…/”
a dalej w treści: „Z nieoficjalnych ustaleń „Businessweeka” wynika bowiem, że właśnie zaczął na siebie zarabiać. W maju tego roku Narodowy po raz pierwszy zanotował zysk – 1,6 mln zł. Czerwiec również będzie na plusie – w wysokości 800 tys. zł. Oznacza to, że obiekt nie będzie już finansowany z podatków Kowalskiego. (wytłuszczenie moje – J.A.)

Czy rzeczywiście podatnik może odetchnąć? No to policzmy…
Oprocentowanie obligacji skarbowych wynosi od 3% (roczne) do 4% (10-letnie, w pierwszym roku). Żeby więc wybudować stadion za 2 miliardy skarb państwa musiał się na taką kwotę zadłużyć. Od 2012 roku za to zadłużenie płaci od 60 do 80 milionów złotych odsetek rocznie.
Czy mając nawet 1,6 miliona „na plusie” miesięcznie (czyli 19,2 mln rocznie) i jednocześnie płacąc 60 czy 80 milionów możemy twierdzić, że zarabiamy?

To tak, jakby „Kowalski” kupił na kredyt samochód na taxi za 100 tysięcy, 3-4 tysiące rocznie płacił odsetek od kredytu (nie licząc kapitału), a zarabiał 80 zł miesięcznie i się cieszył, jak to mu biznes kwitnie…

Reklamy

Co za głąb…

Ja pier*(-ykam), co za głąb z tego Brzozowskiego… (to a’propos dyskusji o zimowych IO w Krakowie).

Ryszard „Kali” Grobelny, prezydent Poznania

Przed chwilą posłuchałem w TV wywiadu z panem Ryszardem Grobelnym, prezydentem Poznania.
Pan Prezydent ubolewał nad propozycją rządową zmiany w finansowaniu organizacji wyznaniowych, która ma skutkować zmniejszeniem części podatku dochodowego (PIT) przekazywanej samorządom.
Powiedział – całkiem słusznie – że zupełnie bez sensu jest, że rząd zabierze te pieniądze, a potem dopiero przekaże je samorządom zamiast po prostu pozostawić je im od początku.

Ale Pan Prezydent jakoś nie zająknął się, że równie bez sensu jest, że samorząd w ogóle zabiera tę część PIT, a potem finansuje różne rzeczy w mieście.

Skoro dostrzega bezsens zabierania przez rząd, to dlaczego nie proponuje rezygnacji z wpływów PIT i pozostawienie tej części w kieszeniach mieszkańców miasta?

Stąd tytuł – bo moralność Kalego natychmiast przyszła mi na myśl.

How to fix .NET app using Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 on Windows 7 64-bit

You are happy Windows 7 user and one day you install an application, which was just fine on Windows XP, Windows Vista, run it and get…

„Microsoft.Jet.OLEDB.4.0′ provider is not registered on the local machine”  (or „Dostawca ‚Microsoft.Jet.OLEDB.4.0′ nie jest zarejestrowany na lokalnym komputerze.” in Polish)

What’s wrong? Microsoft just „forgot” to implement Jet 4.0 in 64-bit mode.

How to fix it?

Run CorFlags.exe tool (available with Windows SDK package) to force app to be run in 32-bit mode (32-bit Jet 4.0 IS implemented)

CorFlags.exe <application exe file> /32BIT+

The side effect is that strong name signature is broken. If you have SNK key file with the private signing key you can re-sign the executable using SN.exe

SN.exe -R <application exe file> <snk file>

Fedex – naciąganie i opieszałość

Fedex obciążył mnie opłatą za 1 dzień składowania przesyłki, której byłem adresatem, choć udzieliłem im żądanych informacji w ciągu 4 godzin.

12-ego grudnia zażądałem zwrotu tej opłaty, żądanie uwzględniono, ale na zwrot tych wyłudzonych pieniędzy czekałem ponad miesiąc (do wczoraj)!

I to pomimo deklaracji Fedexu, że zwrot nastąpi w ciągu 14 dni.

Jak zmienić parametry kamerki ContourROAM bez aplikacji StoryTeller (How to set ContourROAM parameters without a StoryTeller application)

English version follows.

Po paru dniach zabaw „na sucho” z kamerką ContourROAM i paru reinstalacjach QuickTime i samej aplikacji StoryTeller doszedłem do wniosku, że to nieco irytujące…

Ale jest sposób na ustawienie parametrów kamery przy pomocy dowolnego urządzenia, które potrafi odczytać i zapisać plik w kamerze poprzez USB. Windows + Notatnik jest w sam raz.

1. Podłącz kamerę do USB w PC.

2. Otwórz dysk, który się pojawi (albo kliknij „Otwórz folder, aby wyświetlić pliki” w oknie „Autoodtwarzanie”).

3. Otwórz plik FW_RTC.txt w Notatniku.

4. Znajdź linie:

– „UPDATE:N” zmień na „UPDATE:Y

– w liniach rozpoczynających się od „1” możesz ustawić tryb nagrywania, bitrate (jakość), czułość mikrofonu, dźwięki (w dalszej części pliku znajdziesz wartości parametrów)

– w sekcji rozpoczynającej się od ”    GLOBAL” możesz ustawić datę i czas („DT”) i liczbę obrazów na sekundę

5. Zapisz plik i „wysuń” (odmontuj) urządzenie „ContourROAM”, żeby zmiana się zapisała.

During few days of using Contour StoryTeller app I had to reinstall QuckTime and StoryTeller itself. It kinda annoying…

I found the way of changing camera settings with any device which can read and write to camera card file system via USB (read: Windows + Notepad is quite enough).

1. Connect camera to PC via USB.

2. Open newly shown disk drive (mine is E:) or just click „Open folder to view files” in Windows’ AutoPlay dialog window.

3. Open FW_RTC.txt file using any text editor (e.g. Windows Notepad)

4. Find lines:

– „UPDATE:N” and change it to „UPDATE:Y

– in lines starting with „1” you can change desired recording mode, bitrate, mic sensitivity, camera „beeps” (see file content below to know what is the settings syntax)

– in section starting with ”    GLOBAL” you can change e.g. date and time („DT”), frames per second

5. Save file and safely unmount camera to make sure file was written.