Co za głąb…

Ja pier*(-ykam), co za głąb z tego Brzozowskiego… (to a’propos dyskusji o zimowych IO w Krakowie).

Reklamy